Krutfabriken

För omkring 70 år sedan byggdes en fabrik ute i skogarna i Dalarna för att tillverka krut under andra världskriget. Men situationen förändrades och på senare tid har anläggningen stått övergiven. Själva krutmassan tillverkades i stora bergrum under jord, för att sedan transporteras till en annan anläggning där förädlingen ägde rum.

Nu står byggnaderna ovan jord och förfaller. Men kruttunnorna ligger kvar, även om etiketterna som varnar för ”explosiv vara” har sett sina bättre dagar. I fabriken i berget är det hög luftfuktighet, något som starkt påverkat de dokument och den träinredning som fortfarande finns kvar.

Jag uppskattar att jag fick komma hit och fotografera det som återstår. Tack S!