Sanatoriet på höjden

Högt ovanför fjorden, med en linbana som transportmedel upp, öppnade detta sanatorium i början av 1900-talet. Årtionden gick och många TBC-patienter fick tillbringa en tid här. Den friska luften hjälpte förhoppningsvis till. När sanatoriet slutligen stängde fick det fungera som psykiatriskt sjukhus och därefter som asylmottagning under några år. Sedan dess har den stora byggnaden stått tom. Både rivning och utvecklingsidéer har diskuterats, men sommaren 2013 hade fortfarande ingenting hänt.

Efter ett godkännande från vaktmästaren blev det ett antal tillbringade timmar i detta sanatorium, utspridda på alla våningsplan. Många bilder blev det, men här på sidan fick det bli ett urval.