Sala Silvergruva

Brinnande eldar hundratals meter under jord. Dova ljud av släggor mot berget. Malm som lastades i vagnar. Och arbetare som dag efter dag tog sig fram genom långa, mörka orter, allt för att utvinna silver. Nej, tillvaron var nog inte enkel i dåtidens gruvor. Så inte heller i Sala Silvergruva.

Sedan den ädla metallen upptäcktes någon gång på 1400-talet har brytningen framförallt skett med tillmakning. Med eld, hackor och släggor kunde gruvarbetarna ta sig allt längre in i berget. Det är svårt att föreställa sig vilket tungt jobb det måste ha varit.

1908 fick gruvepoken i Sala sitt slut, med vissa undantag i ytterligare några årtionden. Men när en dörr stängs öppnas oftast en annan. Och så har skett också här, i och med möjligheten till de guidade visningarna som nu sker på 60- och 155-metersnivåerna.